Otrzymanie The Loveland Gift

Anna wygrała konkurs the Kenneth Loveland Gift. Jest on ustanowiony ku pamięci tego wybitnego walijskiego krytyka muzycznego i jest przeprowadzany raz do roku. Nagroda przyznawana jest młodym koncertującym muzykom w trakcie studiów wyższych z instrumentu bądź śpiewu.