Pierwszy koncert z publicznością już

17-ego pażdziernika w Londynie. Anna Szałucka oraz wiolonczelistka  Margarita Balanas wykonają recital połączony z tańcem oraz malarstwem na żywo w ramach Bloomsbury Festival. 

Back to life

"Muzyka to nie praca, ale styl życia" - nowy wywiad w litewskim Kauno Diena. Podziękowania dla Pana Mindaugasa Meilutis za wspaniałe zdjęcia zrobione w centrum pięknego miasta Kowna. 

Kauno Diena

NOWOŚCI

  1. pl
  2. en

ANNA SZAŁUCKA

Już teraz! Pierwszy koncert po kwarantannie - na żywo z Kowna w ramach festiwalu Kaunas Piano Fest. Bądź z nami 18-ego lipca. 

KPF

© Copyright      A N N A  S Z A Ł U C K A    2020 r.